Uttalande från det oberoende utskottet för Metro International S.A.:s styrelse med anledning av Investment AB Kinneviks offentliga uppköpserbjudande

Read more